Článek 1

Labara

Firma LABARA s.r.o. byla založena v roce 1995 jako obchodní organizace. Hlavní činností byl nákup a prodej vrstvených elektroizolačních materiálů. Postupným rozvojem a zájmem zákazníků naše společnost rozšiřovala sortiment o kompletní dodávky pro elektrotechnický průmysl. Tak již v roce 1998 naše společnost mohla svým zákazníkům nabízet i opracování elektroizolačních materiálů, plastů a neželezných kovů na CNC strojích dle jejich požadavků a výkresové dokumentace. Nabízíme dodávky řezaných dílců, lakování dílců, lepení, tepelné tvarování plastů. Umíme vyhovět zákazníkovi - vyrobíme jak kusový výrobek, tak dodáme i ve velké sérii. Také provádíme následnou montáž elektrotechnických komponentů dle požadavků. Máme potřebné strojní vybavení k této činnosti - CNC soustruhy, CNC frézky, pily a vodní paprsek.

V našem sortimentu elektroizolačních materiálů naleznete - desky, tyče, trubky, drážkové izolace, technické tkanice, lepicí pásky, izolační trubičky, slídové izolace, kruhové a profilové měděné a hliníkové dráty pro vinutí, závojové rohože pro laminaci, skelné tkaniny a příze. Nabízíme rovněž vodiče a kabely pro elektrické rozvody.

Kvalita výroby je garantována certifikovaným systémem ISO 9001:2015 a dále nabízíme UL Repacking.

DSCF6052-02

DSCF6022

Projekt FVE – Labara s.r.o.
registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002998 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) bez akumulace o celkovém výkonu 473,96 kWp pro vlastní potřebu objektů v areálu. Fotovoltaická elektrárna bude instalována na střechách objektu. Současná spotřeba elektrické energie je využívána zejména na provoz technických a technologických zařízení. Budovy, na kterých bude fotovoltaická elektrárna instalována, slouží jako výrobní a skladové haly. Instalace FVE bude primárně sloužit ke snížení spotřeby objektů o vyrobenou elektrickou energii a bude převážně spotřebována v areálu.
Současná spotřeba elektrické energie je využívána zejména na provoz technických a technologických zařízení. Využívání energií ve stávající podobě je pro objekty v areálu energeticky náročné.
Realizace navržené fotovoltaické elektrárny bez akumulace o výkonu 473,96 kWp přinese žadateli roční výrobu elektrické energie ve výši přibližně 453,3 MWh.
Adresa místa realizace projektu: Jindřichov 33, 595 01 Velká Bíteš, k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše [660302], parc. č. st. 20, st. 53/1, st. 60, st. 61, st. 41, st. 44, st. 62, st. 23, st. 63, st. 48/1, k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše [660311], parc. č. st. 57.

Očekávané přínosy projektu:
- snížení energetické náročnosti posuzovaných objektů
- snížení konečné spotřeby elektrické energie
- snížení zátěže na životní prostředí, a to prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů
- úspora provozních nákladů


Realizací projektu se ročně ušetří pro zlepšení životního prostředí:
- 181 tun uhlí což odpovídá
- 215 tunám vyrobeného CO2 nebo
- ekvivalentu 295 ks vysazených stromů

Publicita web FVE

 

Společnost Labara s.r.o. již dříve uspěla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se svojí žádostí „LABARA marketing 2017 – 2019".
Registrační žádost CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009100.
Projekt zahrnuje účast na evropských výstavách s cílem zvýšit konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. 

Labara marketing 2

images/stories/Firma/DSCF6052-02.jpg